Termeni și condiții generale


Urmărim cu mare atenție evoluția răspândirii virusului COVID-19 și suntem în permanent contact cu toți partenerii noștri. Pentru că sănătatea și siguranța clienților care călătoresc cu noi sunt pe primul loc, rezervările efectuate prin Lidl Tour în perioada 11.03 - 18.04.2020, pentru călătoriile ce urmează să aibă loc după data de 01.05.2020, beneficiază de condiții speciale.*

Astfel, clienții Lidl Tour care rezervă aceste pachete turistice beneficiază de:

-  Posibilitatea de a anula gratuit excursia până pe 30.04.2020, daca până la plecare mai sunt cel puțin  14 zile, pentru pachete cu transport individual și autocar

- Posibilitatea de a anula gratuit excursia până pe 30.04.2020, daca până la plecare mai sunt cel puțin 30 de zile, pentru pachete cu transport cu avionul  
Îi încurajăm pe clienții noștri să se gândească la propria siguranță înainte de orice și le stăm la dispoziție pentru informații suplimentare la numărul de telefon 0800 896 242 (Lu-Vi 09:00 - 21:00, Sâ-Du 09:00 - 17:30).


*Condițiile de mai sus nu se aplică sejururilor cu tratament inclus din stațiunile balneare din România. 
Termeni și Condiții generale pentru rezervarea de pachete de servicii de turistice prin intermediul www.lidl-tour.ro


I. Introducere


Aceste condiții se aplică pentru activitatea Lidl Discount SRL, (denumită în continuare „Lidl“) în calitate de intermediar de călătorii și alte servicii turistice între dvs. (în continuare „client“) și prestatorii de servicii / ofertanții de servicii turistice. Prin intermediul paginii www.lidl-tour.ro (în continuare "pagina de internet") se oferă servicii de transport, cazare și alte servicii turistice (călătorii paușale, rezervări de hotel, transport cu avionul, mașini închiriate – denumite în continuare „servicii turistice“) ale diferiților ofertanți de servicii turistice și operatori turistici (în continuare „ofertanți“). LIDL se prezintă, față de client, în cadrul activității sale, exclusiv în calitate de intermediar în numele și pe seama ofertanților serviciilor menționate anterior. LIDL însuși nu organizează călătorii. Prin urmare, contractele de călătorie nu se încheie între dvs. în calitate de client și LIDL. Prin urmare, următoarele condiții se aplică exclusiv pentru activitatea de intermediere a LIDL. Toate contractele de călătorie se încheie direct între client și respectivul operator turistic. Contractul intermediat privind serviciul turistic are la bază, în mod regulat, condițiile generale de afaceri ale ofertantului. În acesta pot fi reglementate în special condiții de plată, prevederi privind scadența, răspunderea, stornarea, modificarea rezervării și rambursarea, precum și alte limitări și obligații ale clientului. Condițiile generale de afaceri corespunzătoare ale ofertanților sunt puse la dispoziția clientului pe pagina de internet, în vederea consultării și a acceptării înainte de încheierea respectivei rezervări.

 

II. Servicii de intermediere, relații contractuale și sfera de aplicare


1    Prin intermediul paginii de internet clientul se poate informa despre serviciile turistice oferite și poate să verifice, de regulă, disponibilitatea acestora. Ofertele de servicii turistice redate pe pagina de internet nu reprezintă o ofertă fermă de contract din partea LIDL și/sau a ofertantului respectiv. Este vorba mai degrabă de o invitație către client de a solicita o ofertă pentru încheierea unui contract cu ofertantul serviciului turistic.

2     Solicitarea ofertei de către client are loc prin introducerea datelor necesare în cadrul formularului de rezervare online și încheierea rezervării prin trimiterea către ofertantul respectiv. În plus, solicitarea unei oferte de către client poate avea loc și telefonic prin Call Center.

3     Introducerea datelor de către client poate avea loc direct prin intermediul paginii de internet. În plus, clienților le stă la dispoziție un Call Center pentru solicitarea telefonică a ofertei și în caz de întrebări privind rezervarea. Acesta poate fi contactat la numărul 0800 896 242. În plus, clientul are posibilitatea de a pune întrebări prin intermediul formularului de contact.

4     O rezervare poate fi efectuată numai de către persoane care au 18 ani sau mai mult. Rezervările prin intermediul paginii de internet pot avea loc exclusiv în limba română. Persoana care efectuează o rezervare pentru sine sau pentru terți este considerată a fi beneficiar și preia, în lipsa unei alte declarații, obligațiile din plasarea comenzii fată de partenerii contractuali respectivi.

5     Înainte de încheierea rezervării, clientului i se afișează condițiile generale de afaceri ale ofertantului respectiv, în vederea luării la cunoștință și trebuie să fie acceptate de client înainte de solicitarea ofertei. Condițiile ofertanților devin parte componentă efectivă a contractului de încheiat privind serviciile turistice.

6     După rezervare, clientul primește de la LIDL sau de la ofertantul respectiv o confirmare conform căreia solicitarea de ofertă a fost transmisă regulamentar dpdv tehnic către respectivul ofertant, respectiv a sosit direct la acesta. Vă rugăm să țineți cont de faptul că în cazul acestei confirmări încă nu este vorba de acceptarea contractului de călătorie de către ofertant. Confirmarea de primire nu este identică cu confirmarea rezervării / călătoriei care documentează încheierea propriu-zisă a contractului.

7      Prin rezervarea unui serviciu turistic, între client și Lidl nu ia naștere niciun raport juridic. Efectuarea, respectiv prestarea serviciului turistic constituie exclusiv obligația ofertantului. Lidl nu datorează efectuarea, respectiv prestarea serviciului turistic.
8     După plasarea comenzii de rezervare, conform condițiilor generale ale ofertantului, clientul este legat de solicitarea sa de oferta contractuală. În această perioadă, ofertantul respectiv declară fie acceptarea comenzii plasate privind serviciul turistic, orientată spre încheierea unui contract sau îi transmite clientului o nouă ofertă de contract pe care acesta o poate accepta în termenul stabilit în aceasta.

9     Un contract corespunzător privind serviciul turistic survine abia în momentul transmiterii unei confirmări de rezervare / călătorie de către ofertant sau în momentul acceptării de către client a noii oferte transmise de ofertantul respectiv.

III. Documente de călătorie


1    După încheierea contractului și după plata integrală a prețului de călătorie, clientului i se trimit direct de către ofertant, de regulă prin postă și/sau prin e-mail, toate documentele de călătorie (de ex. biletele de zbor în format pe hârtie sau sub formă de așa-numite bilete electronice / vouchere de hotel precum și alte documente pentru servicii turistice).

2     Alte informații privind posibilele forme de transmitere se găsesc direct în condițiile generale de afaceri ale organizatorului.

3     Clientului i se cere în mod expres să verifice corectitudinea documentelor de călătorie imediat după primirea acestora. În cazul în care există diferențe între serviciile de călătorie rezervate și cele confirmate, acestea vor fi semnalate neîntârziat respectivului ofertant.

IV. Stornare, survenirea unei persoane înlocuitoare (modificări ale contractului)


1     După încheierea contractului cu ofertantul serviciului turistic și înainte de începerea călătoriei, clientul are oricând dreptul să denunțe contractul sau să desemneze o altă persoană care să efectueze călătoria. Condițiile pentru modificările contractuale dispuse sau dorite de client (desemnarea unei alte persoane care să efectueze călătoria sau retragerea) sau întrebarea privind posibilitatea altor modificări contractuale se orientează exclusiv după condițiile respectivului ofertant.

2     Modificările contractuale dorite de client vor fi adresate de acesta direct către respectivul ofertant al serviciului turistic. Adresa ofertantului către care trebuie adresată modificarea contractuală poate fi preluată de client din confirmarea rezervării / călătoriei, din documentele de călătorie sau din condițiile ofertantului.

3    Eventualele costuri suplimentare pentru modificările contractuale (de ex. desemnarea unei alte persoane care să efectueze călătoria sau retragere) se orientează, de asemenea, după condițiile respectivului ofertant și vor fi achitate de client acestuia.

V. Plăți


1     Plățile vor fi efectuate exclusiv fată de ofertantul de servicii turistice. Informații mai detaliate privind modalitățile de plată oferite găsiți în datele din secțiunea rezervării, din confirmarea călătoriei și direct din condițiile de afaceri ale respectivului ofertant al serviciului turistic.

2     Dacă clientul întârzie cu obligația sa de plată, atunci și consecințele se orientează după condițiile respectivului operator. Eventualele costuri suplimentare care survin dintr-o întârziere a plății vor fi achitate de client direct ofertantului respectiv.

VI. Asigurări de călătorie / Prevederi privind vizele / Pașaportul și alte prevederi


1     Clientul trebuie să asigure faptul că îndeplinește toate condițiile aferente persoanei sale pentru utilizarea serviciului de călătorie. Pe lângă aceasta, clientul însuși este responsabil pentru respectarea de către el a tuturor prevederilor legale – în special prevederile privind pașaportul și vizele, prevederile interne și internaționale privind intrarea și ieșirea din țara și prevederile respective privind sănătatea. Clientul este responsabil pentru procurarea documentelor de călătorie necesare.

2     În cadrul obligației sale privind informarea, LIDL semnalează în mod expres faptul că autoritățile competente pot oricând să modifice sau să completeze condițiile de intrare în țară. Prin urmare, i se recomandă clientului să obțină informațiile necesare de la respectivul ofertant precum și de la instituțiile competente (de exemplu ambasade sau consulate). Întrucât aceste informații se bazează pe date ale terților, LIDL nu oferă nicio garanție privind corectitudinea, caracterul complet sau actualitatea acestor informații. În acest sens, o răspundere a LIDL este exclusă.

3     LIDL semnalează în special posibilitatea încheierii unei asigurări privind renunțarea la călătorie, a unei asigurări de întrerupere a călătoriei precum și a unei asigurări pentru acoperirea costurilor de transport în caz de accident sau de boală.

VII. Garanție și răspundere


1    Clientul trebuie să notifice LIDL deficiențele legate de serviciul de intermediere al LIDL și să acorde LIDL posibilitatea de remediere, dacă acest lucru este acceptabil pentru client.

2    În calitate de intermediar de călătorii și alte servicii turistice, Lidl nu răspunde pentru încheierea contractului dintre client și ofertant și nici pentru prestarea reală/ fără deficiențe a serviciului turistic. Lidl își asumă răspunderea exclusiv pentru executarea obligației de intermediere.

3     Toate serviciile turistice redate pe pagina de internet sunt disponibile doar limitat. Prin urmare, LIDL nu preia nicio răspundere pentru disponibilitatea completă a unui serviciu de călătorie la data rezervării de către client. În plus, LIDL nu garantează corectitudinea, caracterul complet și seriozitatea altor conținuturi și date ale terților.

4     LIDL se străduiește într-o măsură rezonabilă, pentru ca informațiile disponibile pe pagina de internet, software-ul și alte date, în special cu privire la prețuri, limitări și termene, să fie actuale, complete și corecte la data publicării. Datele privind serviciile turistice se bazează pe date ale respectivilor ofertanți. În acest sens, LIDL nu are posibilitatea să verifice corectitudinea informațiilor puse la dispoziție de ofertanți. LIDL nu preia nicio garanție pentru aceasta. Pentru caracterul complet sau actualitatea acestor informații este responsabil exclusiv respectivul ofertant.

5   Dacă LIDL a avut cunoștință de date greșite și/sau incorecte sau dacă acestea trebuiau să îi fie cunoscute în cazul aplicării standardelor comerciale sau ale branșei respective, excluderile menționate anterior nu se aplică.

6    Răspunderea pentru daune din vătămarea vieții, corpului și sănătății rămâne neatinsă.

7     LIDL nu răspunde pentru consecințele forței majore sau ale cazului fortuit. Se includ aici dispozițiile autorităților, războaiele, tulburările interne, deturnările de avioane, atacurile teroriste, incendiile, inundațiile, panele de curent, accidentele, furtunile, grevele, grevele patronale sau alte măsuri legate de conflicte de muncă, care influențează serviciile LIDL sau ale furnizorilor săi.

8. Cu excepția cazului în care este menționat altfel, LIDL are proprietatea exclusivă asupra conținutului și informațiilor publicate pe site-ul www.lidl-tour.ro, inclusiv asupra design-ul, elementelor de grafică precum și asupra funcționalităților și surselor paginilor. Aceste informații nu pot fi publicate, transmise, copiate prin orice metodă fără acordul scris al LIDL. Nerespectarea acestor condiții se pedepseste conform legilor în vigoare.

 

VIII. Prevederi finale


1     Clientului i se atrage atenția asupra faptului că LIDL nu are dreptul și nici obligația de a prelua reclamații sau contestații privind deficiențele serviciului turistic. Contestațiile de acest fel vor fi ridicate de client în cadrul respectivului termen legal direct față de ofertantului serviciului turistic.

2     Drepturile și obligațiile  dintre client și LIDL precum si toate efectele juridice pe care le produc prezentele condiții generale de afaceri sunt supuse – legislației din România în vigoare.  Orice fel de dispute născute în legătură cu aceste condiții generale de afaceri vor fi supuse deciziei instanţelor relevante competente din România.

3     Aceste condiții generale de afaceri guvernează relația dintre client și LIDL și înlocuiesc toate acordurile precedente, indiferent dacă acestea s-au efectuat verbal, electronic sau în scris, cu excepția cazului în care acordurile precedente sunt garantate în mod expres de către LIDL.

4     LIDL își rezervă dreptul de a modifica oricând aceste condiții generale de afaceri cu efect pentru viitor, fără a exista, în acest sens, o obligație de comunicare față de client. Pe pagina de internet se pune la dispoziție versiunea actuală a condițiilor generale de afaceri de la data valabilității acestora. Prin utilizarea în continuare a paginii de internet după o modificare a condițiilor generale de afaceri, clientul își declară consimțământul privind modificările.

5     Dacă una dintre prevederile menționate anterior este sau devine lipsită de efecte juridice, atunci această lipsă a efectelor juridice nu afectează celelalte prevederi. Prevederea lipsită de efecte juridice va fi înlocuită cu o prevedere care să se apropie cât mai mult de scopul economic al prevederii de înlocuit.


Dispoziții referitoare la Cookies