Protecția datelor

Protecția datelor este importantă pentru noi

 • Ce facem cu informațiile dvs.?
 • Ce fel de informații prelucrăm?
 • Siguranță
 • Ce sunt cookie-urile şi cum se utilizează acestea?
 • Cum colectăm, prelucrăm şi utilizăm informaţii personale de la dvs.?
 • Ce drepturi am cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal ?
 • Trimiterea newsletter-ului
 • Linkuri spre alte pagini internet
 • Aveți alte întrebări?

Vă mulțumim pentru vizitarea paginii noastre de internet. În calitate de operator, Lidl Discount SRL („Lidl” sau „Operatorul”) consideră foarte importantă protecţia datelor dvs. personale şi, prin urmare, urmărește  să vă pună  la dispoziţie nu doar o ofertă online cuprinzătoare, ci şi să asigure dreptul dvs. la autodeterminare informaţională. Ca bază legală servesc în special Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea nr. 677/2001”), legislația secundară din domeniul protecției datelor aplicabilă în România, precum și Legea nr. 506/2004 privind privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

1.    Ce facem cu informaţiile dvs.?

Prelucrăm şi utilizăm datele cu caracter personal care au fost introduse voluntar de dvs. în cadrul ofertei noastre internet, pentru intermedierea de servicii turistice (prin operarea unei platforme online şi a unui call center), întreţinerea relaţiilor cu clienţii, derularea comenzilor legate de pachetele turistice, primirea eventualelor sesizări/reclamaţii, marketing precum şi analizarea utilizării de către dvs. şi îmbunătățirea utilizării website-ului nostru în acest context de către dvs. Datele necesare în acest sens sunt transmise către parteneri contractuali ai Lidl, împuterniciți ai Lidl, precum și dumneavoastră.

 

2.   Ce fel de informații prelucrăm?

În vederea îndeplinirii scopurilor menționate în cadrul acestei politici, Lidl prelucrează anumite categorii de date cu caracter personal, printre care: numele și prenumele, sexul, telefon/fax, adresa (domiciliu/reședință), e-mail, numele și prenumele membrilor de familie, data și locul nașterii, obișnuințe/preferințe/comportament, date prelucrate prin aplicații de tip cookie (vă rugăm să consultaţi secţiunea dedicată cookies de mai jos conţinând detalii legate de acestea), precum și orice alte date furnizate direct de către dvs.  

Refuzul dumneavoastră de a furniza datele cu caracter personal poate fi de natură a împiedica Lidl în îndeplinirea scopurilor prevăzute în prezenta politică iar dumneavoastră nu veți putea beneficia pe deplin de produsele și serviciile astfel oferite.  

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi colectate de Lidl pentru scopurile mai sus menţionate, online prin intermediul acestui website şi /sau prin call center-ul Lidl.Pentru îndeplinirea unuia sau mai multor scopuri din cele menţionate mai sus, datele dvs. Cu caracter personal pot fi transferate în afara ţării, în state din Uniunea Europeană.

 

3.    Siguranţă

Pentru siguranţa dvs., datele dvs. vor fi transmise întotdeauna criptate în cadrul procesului de rezervare. Pentru aceasta se utilizează o criptare SSL conform standardului actual.

4.  Ce sunt cookie-urile şi cum sunt utilizate acestea?

Pentru a vă face vizitarea paginii noastre de internet cât mai confortabilă posibil, pentru afişarea ofertei de produse utilizăm cookie-uri. În cazul cookie-urilor este vorba de mici fişiere-text care se salvează local în memoria intermediară a browserului de internet al vizitatorului paginii.

Tipurile de cookies pe care le utilizăm pe acest website sunt: PAP-Session Cookie.

Vă atragem atenţia asupra faptului că unele dintre aceste cookie-uri sunt transferate de pe serverul nostru pe sistemul computerului dvs., în general fiind vorba de aşa-numite cookie-uri de sesiune. Cookie-urile de sesiune se caracterizează prin faptul că la sfârşitul sesiunii browserului acestea se şterg automat de pe harddisk-ul dvs. Alte cookie-uri rămân pe sistemul computerului dvs. şi ne permit recunoaşterea sistemului computerului dvs. la următoarea dvs. vizită. (aşa-numite cookie-uri permanente).

Desigur puteţi să vă setaţi browserul în aşa fel încât să nu se arhiveze cookie-uri pe harddisk respectiv cookie-urile deja arhivate să fie şterse.

În Internet Explorer 9 se procedează după cum urmează:

 • În meniul „Extras“ selectaţi punctul „opţiuni internet“.
 • Faceţi clic pe tab-ul „Protecţia datelor“.
 • Mutaţi apoi, la setări, bara de scroll în sus, pentru a bloca toate cookie-urile.
 • Cu „OK“ confirmaţi setarea dvs.

În Firefox 4.0 se procedează după cum urmează:

 • În bara de meniu faceţi clic pe „Firefox“ iar apoi pe punctul „Setări“.
 • Selectaţi secţiunea „Protecţia datelor“.
 • Setaţi lista de selecţie de lângă „Firefox devine o cronică:“ pe „creare după setări definite de utilizator“.
 • Dezactivaţi „acceptare cookie-uri“.
 • Închideţi fereastra de setări.

În cazul în care utilizaţi un alt browser de internet, preluaţi instrucţiunile privind împiedicarea şi ştergerea cookie-urilor din funcţia de ajutor a browserului dvs. sau a producătorului de software.

 

5. Cum colectăm, prelucrăm şi utilizăm informaţii personale de la dvs.?

Pe această pagină de internet se colectează date cu un software al firmei etracker GmbH în scopuri de marketing şi îmbunătățirea utilizării website-ului, iar pentru aceasta se pot utiliza cookie-uri. Pentru aceasta se înregistrează seturi de date pseudonimizate cu privire la utilizarea dvs. Acestea conţin, printre altele, adresa dvs. IP prescurtată cu ultimele opt cifre. Puteţi să vă opuneţi oricând, cu efect pentru viitor, acestei colectări şi salvări de date de catre etracker .
În plus, exclusiv pentru protejarea sistemelor noastre, la fiecare accesare de către un utilizator a acestei pagini de internet şi la fiecare interogare, datele de acces sunt salvate de către noi şi parţial de către terţi, cu privire la această operaţiune, sub formă de fişiere de protocol. Fiecare fişier de protocol constă din:

 • Pagina de internet de pe care accesaţi pagina noastră;
 • Adresa IP;
 • Data şi ora accesării;
 • Solicitarea clientului;
 • Codul de răspuns http;
 • Cantitatea de date transferată;
 • Informaţia privind browserul utilizat de dvs. şi sistemul de operare utilizat de dvs.

Utilizăm datele cu caracter personal astfel transmise numai pentru scopul pentru care ne-au fost încredinţate. În cadrul prelucrării solicitărilor dvs., a comenzilor dvs. şi a utilizării de către dvs. a serviciilor noastre, mandatăm, parţial, subprestatori care primesc datele necesare numai pentru realizarea acestei comenzi şi le utilizează pentru scopul prevăzut. În rest, prestatorii sunt obligaţi contractual să respecte această declaraţie privind protecţia datelor.

 

6. Ce drepturi am cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal?

Aveţi dreptul de a obţine, la cerere, în mod gratuit (pentru o solicitare pe an), informaţii privind datele cu caracter personal prelucrate despre dvs. De asemenea, conform Legii nr. 677/2001 aveţi dreptul de a vă opune, în condițiile prevăzute de lege, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele dvs. să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi În plus, conform prevederilor legale, aveţi dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate și dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor de judecată. În cazul în care doriți mai multe informații privind drepturile dvs. în contextul prelucrării datelor cu caracter personal și modul de exercitare al acestora,  vă rugăm să vă adresaţi, în scris sau prin e-mail, responsabilului nostru cu protecţia datelor, precizat mai jos, respectiv: protectiadatelor@lidl.ro.

 

7.    Măsuri de siguranţă privind prelucrarea datelor în contextul transmiterii de Newsletter, oferte, promoţii, produse sau servicii Lidl

Potenţialul client care doreşte să primească oferte comerciale din partea Lidl (informatii despre produsele si serviciile oferite de Lidl Discount SRL) completează formularul online de pe pagina web www.lidl.ro, secţiunea “Newsletter”. Datele care trebuie completate în formular sunt următoarele: adresă de email (câmp obligatoriu de completat), titlul, numele şi prenumele (câmpuri opţionale de completat). Toate formularele completate ajung într-o bază de date pusă la dispoziţie de către o persoană împuternicită a operatorului, la care are acces un număr limitat de persoane din cadrul departamentului de publicitate al Lidl Discount SRL şi persoanele responsabile din cadrul echipei de suport pe parte de internet a Lidl Stiftung&Co. KG (accesarea bazei de date presupune autentificarea prin ID şi parola pentru Windows şi autentificare prin ID şi parolă pentru baza de date). La momentul în care persoana vizată se dezabonează, datele acesteia se şterg din baza de date.

8.    Linkuri spre alte pagini de internet

Oferta noastră online conţine linkuri spre alte pagini de internet. Prezentele precizări privind protecţia datelor sunt valabile numai pentru pagina noastră de internet. Vă rugăm să ţineţi cont de prevederile privind protecţia datelor ale paginilor conectate.

In masura in care pagina de internet Lidl contine trimiteri catre pagini externe de internet ale unor terti, responsabilitatea privind continutul acestor pagini externe conectate le revine in exclusivitate operatorilor lor. Lidl nu dispune de nicio influenta asupra prezentarii continutului si a diverselor informatii de pe pagini externe de internet, astfel incat Lidl nu isi asuma in niciun fel continutul acestor pagini. Raspunderea pentru continutul cu caracter ilegal, pentru prezentarea de informatii eronate sau incomplete, precum si pentru daune provenite din utilizarea sau neutilizarea informatiilor continute in aceste pagini, le revine in exclusivitate operatorilor acestora. Pentru semnalarea oricarei nereguli in legatura cu paginile externe la care face trimitere pagina de internet Lidl, ne puteti scrie pe adresa de e-mail protectiadatelor@lidl.ro

 

10.    Aveţi alte întrebări?

Dacă aveţi alte întrebări privind colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor dvs. personale, vă rugăm să vă adresaţi responsabilului nostru cu protecţia datelor.

Lidl Discount SRL
- Responsabil protecţia datelor –

Departament Juridic, Compliance

Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6E Clădirea Pipera Business Tower, et. 4020335 Sector 2, Bucureşti

protectiadatelor@lidl.ro