Protecția datelor

Protecţia datelor pe www.lidl-tour.ro

(Versiunea 1.0; în vigoare la 25.05.2018)

 

Dispoziţii privind protecţia datelor

 

Ne bucurăm că sunteţi interesat de protecţia datelor pe pagina noastră de internet. Ne dorim să vă simţiţi confortabil şi în siguranţă la vizitarea paginii noastre şi să priviţi modul nostru de implementare a protecţiei a datelor ca pe o caracteristică a calităţii, orientată către client.

 

Următoarele mențiuni privind protecţia datelor au rolul de a vă informa asupra tipului şi limitelor prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Lidl Discount S.R.L.. Datele cu caracter personal sunt informaţii care pot fi sau vor putea fi atribuite direct sau indirect persoanei dumneavoastră. Temeiul legal pentru protecţia datelor o constituie îndeosebi Regulamentul general privind protecţia datelor (General Data Protection Regulation - GDPR).

 

Cuprins

1. Generalităţi 1

2. Accesarea paginii noastre de internet 2

3. Derularea efectuării de rezervări 2

4. Formular de contact/ Contact prin e-mail/ Apeluri telefonice/ Chestionare adresate clienţilor 3

5. Concursuri cu premii 4

6. Prezenţă online şi optimizarea paginilor de internet 4

7.Destinatari din afara UE. 7

8. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată. 7

9. Persoane de contact 10

10. Numele şi datele de contact ale operatorului precum şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor 10


1. Generalităţi

Prelucrarea datelor efectuată de Lidl Discount S.R.L. poate fi împărţită în esenţă în două categorii:

 • În scopul executării contractelor, sunt prelucrate toate datele necesare efectuării unei rezervări cu Lidl Discount S.R.L.. Dacă în executarea contractului sunt implicaţi şi alți prestatori externi de servicii, de ex. întreprinderi de logistică, call-center sau prestatori în domeniul plăţilor, datele dumneavoastră sunt comunicate acestora în limitele necesare şi prelucrate de aceşti prestatori în scopurile contractului.

·       Odată cu accesarea paginii de internet a Lidl Discount S.R.L. sunt transferate diferite informaţii între terminalul dumneavoastră şi server-ul nostru. Printre acestea pot fi și date cu caracter personal. Informaţiile astfel obţinute sunt utilizate printre altele pentru optimizarea paginii noastre de internet sau pentru afişarea materialelor publicitare în browser-ul terminalului dumneavoastră.

2. Accesarea paginii noastre de internet

Scopurile prelucrării datelor/Temeiul legal:

La accesarea paginii noastre de internet, sunt transmise automat, fără vreo intervenţie din partea dumneavoastră, de către browser-ul utilizat pe terminalul dumneavoastră către server-ul paginii noastre web, informaţiile privind

 • adresa de IP a terminalului dumneavoastră conectat la internet,
 • data şi ora accesării,
 • denumirea şi URL-ul fişierului accesat,
 • pagina web/aplicaţia de unde a avut loc accesarea (Referrer-URL),

·       browser-ul utilizat de dumneavoastră şi, după caz, sistemul de operare al aparatului dumneavoastră conectat la internet precum şi numele furnizorului de reţea.

Aceste informaţii sunt stocate temporar într-un aşa-numit Log-File în următoarele scopuri:

·       asigurarea unei conexiuni optime,

·       asigurarea unei utilizări confortabile a paginii noastre de internet/aplicaţiei,

 • evaluarea siguranţei şi stabilităţii sistemului.

În măsura în care v-aţi dat acordul în browser-ul dumneavoastră, în sistemul de operare sau în alte setări ale terminalului pentru aşa-numita geolocalizare, vom utiliza această funcţie pentru a vă putea oferi servicii individualizate, adaptate locaţiei dumneavoastră (de ex. Localizarea celei mai apropiate filiale). Prelucrăm aceste date referitoare la locaţie exclusiv pentru această funcţie.

Temeiul legal pentru prelucrarea adresei dumneavoastră IP și a informațiilor de mai sus este reprezentat de interesul nostru legitim, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Interesul nostru legitim rezultă din scopurile prelucrării datelor enunțate mai sus.

Destinatari/categorii de destinatari:

Excludem din principiu orice transfer al acestor date către terţi în afara scopului rezervărilor efectuate pe website.

Durata stocării/Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

Datele sunt stocate timp de 7 zile, după care sunt şterse automat. Dacă încetaţi utilizarea paginii noastre de internet, datele de geolocalizare sunt şterse.

3. Derularea efectuării de rezervări

Scopurile prelucrării datelor/Temeiul legal:

Obiectul de activitate al Lidl Discount S.R.L. se referă la intermedierea de călătorii și alte prestații referitoare la acestea. În acest context, prelucrăm datele necesare pentru intermedierea de călătorii și alte prestații referitoare la acestea. Intră în această categorie îndeosebi următoarele date:

 • Formulă de adresare
 • Nume, prenume,
 • Adresa de facturare
 • Adresa de e-mail,
 • Data naşterii,

·       Numărul de telefon

Temeiul legal în acest sens este reprezentat de încheierea și derularea rezervării, în conformitate cu dispoziţiile articolului 6 alin. 1 lit. b) GDPR, ceea ce înseamnă că dumneavoastră ne puneţi la dispoziţie datele în baza rezervării încheiate la noi.

Destinatari/Categorii de destinatari:

În cadrul prelucrării de date de mai sus, datele dumneavoastră vor fi prelucrate la cererea noastră de către Agentiile de Turism partenere. Acestea sunt selectate cu atenţie şi le impunem obligaţii contractuale în sensul articolului 28 GDPR.

Durata stocării/Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

În măsura în care nu utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopuri publicitare, stocăm datele înregistrate pentru derularea rezervarii pe o durată de maxim 2 ani. După împlinirea acestui termen, stocăm informaţiile referitoare la rezervare fără datele cu caracter personal doar în scopuri statistice pentru o perioadă de maxim 5 ani.

4. Formular de contact/ Contact prin e-mail/ Apeluri telefonice/ Chestionare adresate clienţilor

Scopurile prelucrării datelor/Temeiul legal:

Datele cu caracter personal pe care ni le puneţi la dispoziţie completând formulare de contact, prin telefon sau e-mail , sunt bineînţeles tratate confidenţial de către noi. Utilizăm datele dumneavoastră exclusiv în scopurile declarate, pentru a răspundere solicitării dumneavoastră. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor o constituie interesul legitim, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Interesul nostru şi interesul dumneavoastră (legitim) converg şi rezultă din scopul de a vă transmite un răspuns la cererea dumneavoastră, respectiv dacă este cazul pentru a soluţiona anumite probleme, și astfel să asigurăm satisfacţia dumneavoastră ca client sau utilizator al paginii noastre de internet.

În măsura în care participaţi la chestionare adresate clienţilor, o faceți în mod absolut voluntar. În cadrul acestor chestionare anonime nu sunt stocate date care să permită identificarea participanţilor la chestionar. Doar data şi ora participării dumneavoastră sunt memorate. Orice informaţie personală pe care o oferiţi în cadrul răspunsurilor date, este considerată ca fiind oferită voluntar şi va fi stocată în conformitate cu dispoziţiile GDPR. Vă rugăm să nu introduceţi în câmpurile care permit tastarea unui text la libera alegere nume şi alte date similare, care permit identificarea dumneavoastră sau a unei alte persoane. În cazul în care daţi o declaraţie de consimţământ în cadrul unui chestionar, temeiul legal pentru prelucrarea datelor în baza consimţământului acordat îl constituie dispoziţiile articolului 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Dacă v-aţi declarat consimţământul în cadrul unui chestionar adresat clienţilor, aveţi posibilitatea de a revoca oricând acest consimţământ, cu efecte pentru viitor. Detaliile în aceste cazuri sunt reglementate în principiile protecţiei datelor aplicabile chestionarului respectiv.

Destinatari/Categorii de destinatari:

Excludem din principiu transmiterea datelor către terţi. Prin excepţie, anumite date sunt prelucrate la cererea noastră de persoane împuternicite de care ne leagă un contract în acest sens. Acestea sunt selecţionate cu atenţie, sunt auditate de către noi şi sunt obligate contractual în conformitate cu articolul 28 GDPR.

De asemenea, poate fi necesar să transferăm extrase din chestionar către parteneri contractuali (de ex. furnizori în cazul întrebărilor specifice unor produse/pachete turistice) pentru instrumentarea cererii dumneavoastră. În asemenea cazuri, cererea este anonimizată în prealabil, astfel încât terţul să nu poată face legătura cu persoana dumneavoastră. Dacă într-un caz particular ar fi necesar un transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom informa în prealabil şi vă vom solicita consimţământul.

Rezultatele chestionarelor adresate clienţilor sunt utilizate în principiu strict în scopurile unor evaluări interne. Excludem din principiu un transfer al datelor către terţi. Datele cu caracter personal nu sunt transferate terţilor atâta timp cât nu există acordul dumneavoastră expres în acest sens.

Durata stocării/Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

Toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi prin acest site sau prin e-mail în cadrul unor chestionare (sugestii, laude sau critici) sunt şterse, respectiv anonimizate de către noi în termen de cel mult 90 de zile de la transmiterea răspunsului final. Experienţa a arătat faptul că după acest termen de 90 de zile nu mai apar întrebări suplimentare legate de răspunsurile noastre.

5. Concursuri cu premii

Scopurile prelucrării datelor/Temeiul legal:

Aveţi posibilitatea de a participa la diverse concursuri cu premii pe pagina noastră. Dacă în Nota de informare privind protecţia datelor aferentă concursului respectiv nu se specifică expres altfel sau dacă nu v-aţi declarat acordul expres în acest sens, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în cadrul concursului sunt utilizate exclusiv pentru derularea acestuia (de ex. determinarea câștigătorului, notificarea câștigătorului, trimiterea premiului). Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în cadrul concursurilor cu premii este reprezentat de un contract, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. b) GDPR. În cazul în care vă daţi expres acordul pentru prelucrarea datelor în cadrul unui concurs cu premii, temeiul legal pentru prelucrarea datelor în baza consimţământului o constituie articolul 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Dacă v-aţi dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unui concurs cu premii, puteţi revoca oricând acest acord cu efecte pentru viitor. Mai multe detalii pentru aceste cazuri sunt reglementate Nota de informare privind protecţia datelor aplicabilă concursului respectiv.

Destinatari/Categorii de destinatari:

Un transfer al datelor către terţi are loc doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru derularea concursului cu premii (de ex. livrarea premiului de către o agenție/companie de curierat). Excludem din principiu orice transfer al datelor către terţi, care excede acestui cadru.

Durata stocării/Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

După încheierea concursului şi publicarea câştigătorului, datele cu caracter personal ale participanţilor sunt şterse. Datele câştigătorilor sunt stocate pe durata perioadei de garanţie a premiului în produse, daca se oferă un astfel de premiu, pentru a se putea dispune repararea sau înlocuirea acestuia în perioada de garanţie, dacă este cazul. Datele câștigătorilor sunt păstrate pe o perioadă de 10 ani de la închiderea exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii, conform prevederilor legale financiar-contabile.

6. Prezenţă online şi optimizarea paginilor de internet

6.1 Cookies – Generalităţi

Folosim aşa-numite cookies pe pagina noastră web în baza interesului nostru legitim, conform dispoziţiilor articolului 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Interesul nostru de a optimiza pagina noastră de internet este considerat legitim în sensul dispoziţiei legale menţionate mai sus. Aceste cookies sunt fişiere mici stocate pe terminalul dumneavoastră Bei (Laptop, tabletă, smartphone sau altele asemenea) atunci când ne vizitaţi pagina web. Cookies nu afectează aparatul dumneavoastră, nu conţin viruşi, troieni şi alţi viermi. În cookie sunt depuse informaţii care rezultă în legătură cu terminalul specific utilizat de dumneavoastră. Acest lucru nu înseamnă însă că ne parvin direct date cu privire la identitatea dumneavoastră. Utilizarea acestor cookies ne ajută pe de o parte să facem mai comodă pentru dumneavoastră utilizarea ofertei noastre. Utilizăm aşa-numitele session-cookies pentru a recunoaşte că aţi vizitat deja pagini individuale ale site-ului nostru sau că sunteţi deja logat în contul dumneavoastră de client. Acestea sunt şterse automat după părăsirea paginii noastre de internet. În plus, utilizăm cookies temporare care rămân memorate pe terminalul dumneavoastră pentru o anumită perioadă determinată, de asemenea pentru optimizarea utilizării. În cazul în care reveniţi pe paginile noastre pentru a apela la serviciile oferite, sistemul va recunoaşte automat că aţi mai fost pe la noi, ce setări aţi efectuat şi ce articole aţi plasat eventual deja în coşul de cumpărături, pentru ca dumneavoastră să nu mai fiţi nevoit să repetaţi aceste acţiuni.

Pe de altă parte utilizăm cookies în scopuri statistice legate de utilizarea paginii noastre, pentru a optimiza oferta noastră şi pentru a afişa informaţii personalizate profilului dumneavoastră. Aceste cookies ne permit să recunoaştem la orice nouă vizită pe site-ul nostru că aţi mai trecut pe la noi. Aceste cookies sunt şterse automat după o anumită perioadă predefinită de timp. Cele mai multe browsere acceptă automat cookies. Aveţi totuşi posibilitatea de a configura astfel browser-ul, încât pe computerul dumneavoastră să nu fie stocate aceste cookies sau să apară un mesaj de avertizare înainte de crearea unui nou cookie. Dezactivarea completă a acestor cookie poate însă conduce la imposibilitatea utilizării tuturor funcţiilor paginii noastre de internet.

Găsiţi o listă a cookie-urilor utilizate împreună cu informaţii suplimentare (de ex. cu privire la durata stocării) şi posibilităţi de formulare a opoziţiei sub Dispoziții referitoare la Cookies.

6.2 Google Analytics

Scopurile prelucrării datelor/Temeiul legal:

Pentru configurarea şi optimizarea continuă a paginilor noastre de internet, utilizăm în baza interesului nostru legitim, conform articolului 6 alin. 1 lit. f) GDPR Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google“). Interesul nostru legitim rezultă din scopurile prezentate. În acest context sunt generate profiluri pseudoanonimizate de utilizator şi sunt utilizate cookies. Acest cookie generează următoarele informaţii cu privire la utilizarea acestei pagini web de către dumneavoastră:

•       tipul şi versiunea browser-ului

•       sistemul de operare utilizat,

•       Referrer-URL (pagina vizitată anterior),

•       numele host-ului computerului utilizat (adresa IP),

•       ora accesării.

 

Informaţiile sunt utilizate pentru evaluarea utilizării paginilor de internet, pentru întocmirea de rapoarte privind activitatea acestora şi pentru prestarea de alte servicii în legătură cu efectuarea de studii de piaţă şi optimizarea paginilor de web. Adresele IP sunt anonimizate, astfel încât o atribuire să nu fie posibilă (aşa-numitul IP-Masking).

Puteţi împiedica instalarea de cookies printr-o setare corespunzătoare a browser-ului; atragem atenţia însă că într-o asemenea situaţie este posibil să nu puteţi utiliza totalitatea funcţiilor acestei pagini de internet. De asemenea, puteţi împiedica înregistrarea datelor generate de cookie cu privire la utilizarea paginii de internet (incl. adresa IP) precum şi prelucrarea acestor date de către Google, descărcând şi instalând acest Browser-Add-on. Alternativ la Browser-Add-on, îndeosebi în cazul browser-elor de pe aparatele mobile, puteţi împiedica înregistrarea efectuată de Google Analytics dând clic pe acest link . Este generat un Opt-Out-Cookie care împiedică pe viitor înregistrarea datelor dumneavoastră la vizitarea acestei pagini de web. Acest Opt-Out-Cookie este valabil doar în acel browser şi doar pentru pagina noastră de internet, şi este instalat pe aparatul dumneavoastră. Dacă ştergeţi cookie-urile din acel browser, va trebui să instalaţi din nou Opt-Out-Cookie. Informaţii suplimentare referitoare la protecţia datelor în legătură cu Google Analytics găsiţi pe pagina web a Google Analytics.

Destinatari/Categorii de destinatari:

Informaţiile generate în cookie sunt transferate către un server Google în SUA şi stocate acolo. În niciun caz adresa dumneavoastră IP nu va fi conexată cu alte date deţinute de Google. De asemenea, aceste date pot fi transmise unor terţi, dacă acest lucru este prevăzut de lege sau dacă aceşti terţi prelucrează la comandă datele respective.

Durata stocării/Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

După anonimizarea adresei IP, nu mai este posibilă stabilirea identităţii dumneavoastră. Datele prelucrate statistic de Google Analytics sunt şterse după 14 luni. În rapoartele generate în baza Google Analytics nu mai există nicio referinţă cu privire la persoană.

6.3 Re-Targeting

Scopurile prelucrării datelor/Temeiul legal:

Utilizăm de asemenea tehnologii de re-targeting ale unor furnizori diferiţi. Acest lucru ne permite să facem oferta noastră online mai interesantă pentru dumneavoastră. Este utilizat în acest scop un cookie, cu ajutorul căruia sunt colectate date de interes în condiţiile folosirii de pseudonime. Sunt colectate informaţii despre navigaţia dumneavoastră pe pagină în formă anonimizată, în scopuri de marketing, şi stocate în fişiere text pe computerul dumneavoastră și analizate în baza unui algoritm. Ulterior, pot fi afişate pe paginile web ale partenerilor noştri bannere publicitare personalizate, cu recomandări de produse special pentru dumneavoastră. În niciun caz aceste date nu pot fi folosite pentru identificarea personală a vizitatorului paginii de internet. Nu sunt prelucrate date cu caracter personal direct şi nu sunt create profiluri de utilizator cu date cu caracter personal. Această prelucrare a datelor are loc în baza interesului legitim, conform articolului 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Prin măsurile de targeting utilizate dorim să ne asigurăm că pe display-ul dumneavoastră este afişată doar reclama care corespunde intereselor dumneavoastră, efective sau prezumate. Este atât în interesul dumneavoastră cât şi în interesul nostru să nu vă deranjăm cu publicitate neinteresantă.

Dacă, totuşi, nu doriţi afişarea unor bannere publicitare personalizate ale platformei online de promovare a pachetelor turistice prin Lidl Tour, vă puteţi opune pe viitor acestei colectări şi stocări de date după cum urmează:

·       Printr-un clic pe butonul afişat pe fiecare banner publicitar (de ex. "i"), sunteţi direcţionat pe pagina de internet a furnizorului respectiv. Acolo vi se explică încă o dată sistemul tehnologiei de retargeting şi vi se oferă posibilitatea dezactivării ("opt-out"). Dacă faceţi uz de această posibilitate pentru un anumit furnizor, pe computerul dumneavoastră va fi stocat un aşa-numit "opt-out"-Cookie, care va împiedica pe viitor afişarea bannerelor publicitare ale furnizorului respectiv. Vă rugăm să aveţi în vedere că această dezactivare poate fi făcută doar de pe computerul dumneavoastră şi că respectivele "opt-out"-Cookies nu pot fi şterse de pe computerul dumneavoastră.

·       Alternativ puteţi face uz de posibilităţile de opoziţie prezentate la pct. 8.7 din prezentele Dispoziţii privind protecţia datelor.

Destinatari/Categorii de destinatari:

Utilizăm de asemenea tehnologii de re-targeting ale unor furnizori diferiţi, care prelucrează datele menţionate mai sus. Informaţii suplimentare referitoare la cookies folosite de aceşti prestatori se regăsesc în Dispoziţiile referitoare la cookies .

Durata stocării/Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

Aceste cookies utilizate în scopuri de retargetare şi informaţiile conţinute de acestea sunt stocate pe perioada prevăzută în Dispoziţiile referitoare la cookies şi şterse automat la expirarea acestui termen.

6.4 Publicitate online în funcţie de interesul utilizatorului

Pentru a ne asigura că afişăm pentru dumneavoastră doar publicitate relevantă, evaluăm pe pagina noastră datele dumneavoastră de navigare cu ajutorul unor cookies, în mod pseudonimizat. Astfel putem determina interesul dumneavoastră referitor la produsele şi serviciile noastre.

6.5 Posibilitate de opoziţie/ opt-out

Puteţi interzice tehnologiile de targetare descrise la pct. 6.3 printr-o setare corespunzătoare referitoare la cookies în browser-ul dumneavoastră.

7.Destinatari din afara UE

Cu excepţia prelucrărilor de date menţionate la punctul 11, nu transferăm datele dumneavoastră către destinatari cu sediul în afara Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European. Prelucrările de date menţionate la punctul 11 determină un transfer de date către serverele furnizorilor de tehnologii de tracking, respectiv targeting aflaţi în relaţie contractuală cu noi. Aceste servere se găsesc parţial în SUA (detalii referitoare la aceste aspecte puteţi extrage din informaţiile referitoare la fiecare destinatar concret în parte). Transmiterea de date are loc în conformitate cu principiile aşa-numitului Privacy Shield precum şi în baza aşa-numitelor Clauze contractuale standard ale Comisiei UE.

8. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

8.1 Generalităţi
Pe lângă dreptul de revocare a consimţământului dat faţă de noi, puteţi face uz de următoarele drepturi, în măsura în care sunt îndeplinit cerinţele legale:

·     dreptul la informare cu privire la datele cu caracter personal stocate de noi, conform articolului 15 GDPR,

·     dreptul la rectificarea datelor inexacte sau la completarea datelor incomplete, conform articolului 16 GDPR,

·     dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate de noi, conform articolului 17 GDPR,

·     dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, conform articolului 18 GDPR,


·     dreptul la portabilitatea datelor, conform articolului 20 GDPR,

·     dreptul la opoziţie, conform articolului 21 GDPR.

8.2 Dreptul la informare (dreptul de acces) conform dispoziţiilor articolului 15 GDPR

Aveţi dreptul de a fi informat gratuit, la cerere, în conformitate cu dispoziţiile articolului 15 alin. 1 GDPR, asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate de noi. Aceasta se referă îndeosebi la:

·       scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;

·       categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;

·       destinatarii, respectiv categoriile de destinatari cărora le-au fost dezvăluite sau urmează a le fi dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal;

·       durata preconizată de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau, dacă nu este posibilă furnizarea de date concrete în acest sens, criteriile pentru determinarea duratei de stocare;

·       existenţa unui drept la rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal care vă vizează, a unui drept la restricționarea prelucrării de către operator şi a unui drept de opoziţie faţă de o asemenea prelucrare;

·       existenţa unui drept de a formula plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

·       toate informaţiile disponibile cu privire la provenienţa datelor, dacă datele cu caracter personal nu au fost colectate de la persoana vizată;

·       existenţa unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri conform articolului 22 alin. 1 şi 4 GDPR şi – cel puţin în aceste situaţii – informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-un stat terţ sau către o organizaţie internaţională, aveţi dreptul de a fi informat conform articolului 46 GDPR cu privire la garanţiile adecvate referitoare la transfer.

8.3 Dreptul la rectificare conform dispoziţiilor articolului 16 GDPR

Aveţi dreptul de a solicita rectificarea de îndată a datelor cu caracter personal inexacte. În funcţie de scopurile prelucrării aveţi dreptul de a solicita de asemenea completarea datelor cu caracter personal incomplete – inclusiv pe calea unei declaraţii adiţionale.

8.4 Dreptul la ştergere conform dispoziţiilor articolului 17 GDPR

Aveţi dreptul de a pretinde de la noi ştergerea imediată a datelor cu caracter personal care vă vizează, pentru unul din următoarele temeiuri:

·       datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

·       vă retrageţi consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea conform articolului 6 alin. 1 lit. a) sau articolului 9 alin. 2 lit. a) GDPR și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

·       vă opuneţi prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, conform articolului 21 alin. 1 sau alin. 2 GDPR, iar în cazul prelucrării în temeiul intereselor noastre legitime, acestea nu prevalează asupra motivelor invocate de dumneavoastră;

·       datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

·       datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații juridice care revine operatorului;

·       datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu servicii oferite copiilor, conform articolului 8 alin. 1 GDPR.

Dacă am făcut publice datele cu caracter personal şi suntem obligaţi la ştergerea lor, vom lua măsuri adecvate, ţinând cont de tehnologia disponibilă şi de costurile de implementare ale unor asemenea măsuri, pentru a informa terţii operatori care prelucrează datele dumneavoastră că solicitaţi şi de la aceştia ştergerea tuturor link-urilor la aceste date cu caracter personal sau a copiilor şi multiplicărilor acestor date.

8.5 Dreptul la restricționarea prelucrării conform dispoziţiilor articolului 18 GDPR

Aveţi dreptul de a pretinde de la noi restricționarea prelucrării, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

·       exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;

·       prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră solicitaţi în locul ştergerii limitarea utilizării datelor cu caracter personal;

·       operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau

·       v-aţi opus prelucrării conform articolului 21 alin. 1 GDPR, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atâta timp cât nu s-a stabilit definitiv dacă drepturile legitime ale noastre prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

8.6 Dreptul la portabilitatea datelor conform dispoziţiilor articolului 20 GDPR

Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-aţi furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, în cazul în care

·       prelucrarea are la bază consimţământul dumneavoastră conform articolului 6 alin. 1 lit. a) sau articolului 9 alin. 2 lit. a) sau un contract conform articolului 6 alin. 1 lit. b) GDPR, şi

·       prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

La exercitarea dreptului dumneavoastră la portabilitatea datelor aveţi dreptul de a obţine ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transferate de către noi direct către un alt operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

8.7 Dreptul la opoziţie conform dispoziţiilor articolului 21 GDPR

În condiţiile articolului 21 alin.1 GDPR, se poate formula opoziţie faţă de prelucrarea datelor din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi.

Dreptul general la opoziţie menţionat mai sus se aplică tuturor scopurilor prelucrării descrise în prezentele dispoziţii privind protecţia datelor, care sunt prelucrate în baza interesului legitim, potrivit articolului 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Altfel decât în cazul dreptului la opoziţie special îndreptat împotriva prelucrării de date în scopuri publicitare (a se vedea în acest sens îndeosebi pct. 7), suntem obligaţi conform GDPR să dăm curs unei astfel de opoziţii generale formulate, doar dacă invocaţi interese prioritare, de ex. un posibil risc pentru viaţa sau sănătatea unor persoane. În plus, există posibilitatea adresării unei plângeri către autoritatea de supraveghere competentă pentru Lidl Discount S.R.L. sau către responsabilul cu protecţia datelor numit de Lidl Discount S.R.L.

9. Persoane de contact

9.1 Persoana de contact în cazul unor întrebări sau exercitări a drepturilor dumneavoastră în legătură cu protecţia datelor

Dacă aveţi întrebări referitoare la pagina de internet sau la magazinul online Lidl ori pentru exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteţi adresa serviciului clienţi: https://www.lidl.ro/ro/contact.htm

9.2 Persoana de contact în probleme legate de protecţia datelor

Dacă aveţi alte întrebări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră, vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor numit de operator.

9.3 Dreptul de a formula plângeri la o autoritate de supraveghere

În plus, aveţi dreptul de a formula în orice moment plângere la autoritatea competentă de supraveghere. Vă puteţi adresa în acest scop autorităţii de supraveghere din România, sau autorităţii de supraveghere în care vă aveţi domiciliul/ reședința/ locul de muncă..

10. Numele şi datele de contact ale operatorului precum şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor

Prezentele dispoziţii privind protecţia datelor cu caracter personal se aplică prelucrării de date efectuate de Lidl Discount SRL, Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 58 A, sector 1, București („Operator“) şi pentru pagina de internet www.lidl-tour.ro. Responsabilul cu protecţia datelor numit de Lidl Discount SRL poate fi contactat la adresa de mai sus, în atenţia Responsabilului cu protecţia datelor, respectiv pe protectiadatelor@lidl.ro.

11. Transmitere Newsletter și activități de profilare

Scopul prelucrării datelor/ Temeiul legal

Pe pagina noastră de internet vă oferim posibilitatea de a vă înscrie pentru primirea newsletter-ului nostru. Dacă v-ați dat consimțământul pentru primirea acestuia, prelucrăm  adresa dumneavoastră de e-mail şi, după caz, numele dumneavoastră pentru transmiterea de informații cu privire la produsele și serviciile noastre, în mod particular cu privire la serviciile de promovare Lidl Tour, produse, promoții, concursuri cu premii şi noutăți din oferta streaming, oferta filialelor, magazinului online, din oferta cu privire la flori, precum şi pentru chestionare în legătură cu satisfacția clientului. Stocăm şi prelucrăm aceste date în scopul transmiterii de newsletter.

Dacă v-ați exprimat consimțământul pentru activitățile de profilare conform celor descrise în continuare, vă vom transmite newsletter adaptat la preferințele și interesele dumneavoastră.

Conținutul newsletter-ului include promoții (oferte, rabaturi, concursuri cu premii etc.) oferite de Lidl Discount SRL.

Cu acordul dumneavoastră înregistrăm comportamentul dumneavoastră de utilizare pe paginile web conectate sub www.lidl-tour.ro, aplicațiile mobile şi newsletter-ele noastre.

Evaluarea comportamentului de utilizator include îndeosebi domeniile de interes pe paginile web respective, aplicațiile mobile şi newsletter, precum şi link-urile accesate de acolo. Întocmim astfel profiluri personalizate de utilizator pe care le atribuim persoanei dumneavoastră şi/ sau adresei dumneavoastră de e-mail, pentru a putea adapta mai bine intereselor dumneavoastră personale o posibilă contactare publicitară sub forma unui newsletter, a reclamelor afișate online sau sub forma unor imprimate publicitare, şi pentru optimizarea ofertelor noastre.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în cadrul transmiterii de newsletter și pentru activitățile de profilare îl constituie consimțământul dumneavoastră în sensul articolului 6 alin. 1 a) GDPR.

Pentru a ne asigura că nu au survenit erori la introducerea adresei dumneavoastră de e-mail, utilizăm așa-numita procedură Double-Opt-In: după ce ați introdus adresa de e-mail în câmpul de înregistrare, vă trimitem un link de confirmare. Abia după ce dați click pe acest link de confirmare, adresa dumneavoastră de e-mail este preluată în sistemul nostru de trimitere a newslettere-lor.

Aveți posibilitatea de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la primirea de newsletter-uri sau întocmirea profilului personalizat de utilizator, cu efecte pentru viitor, de ex. prin dezabonare de la newsletter pe pagina noastră de internet. Găsiți link-ul pentru dezabonare aici sau la sfârșitul fiecărui newsletter. Prin dezabonare considerăm revocat consimțământul dvs. cu privire la întocmirea profilului personalizat de utilizator si la primirea de newsletter-uri. Revocarea conduce la ștergerea datelor de utilizator înregistrate în contextul abonării la newsletter.

Destinatari / Categorii de destinatari:

Dacă pentru transmiterea de newsletter sunt implicate persoane împuternicite, acestea sunt obligate în mod corespunzător prin contract în sensul dispozițiilor articolului 28 GDPR.

Excludem în principiu o transmitere suplimentară către terți.  

Durata stocării / Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

Dacă vă retrageți consimțământul pentru primirea newsletter-ului Lidl, datele dumneavoastră sunt șterse din sistemul respectiv de repartizare a e-mail-urilor. În aceste condiții, vom considera că revocați și consimțământul anterior exprimat pentru întocmirea profilului personalizat de utilizator. De la momentul retragerii consimțământului nu vom mai urmări comportamentul dumneavoastră de utilizator și vom șterge profilul asociat dumneavoastră.


Dispoziții referitoare la Cookies